Advokatfirma Ålesund 

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt hovedmål er å kunne tilby god og kostnadseffektiv bistand.

Kontakt oss

Rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige.

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt hovedmål er å kunne tilby god og kostnadseffektiv bistand. 

Saksområder

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand. Ta kontakt med oss i dag. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand.

Advokater

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige.

Priser

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak.

Advokatfirmaet Opshaug AS

Vi har privatpersoner og bedrifter som oppdragsgivere. Vi dekker flere fagfelt, blant annet: Familierett, fast eiendom, arbeidsrett, offentlig rett, erstatningsrett, meklingsoppdrag og strafferett. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand i visse typer saker som er særlig viktige for folks velferd. I noen sakstyper er det behovsprøving i form av inntekts- og formuesgrenser.

Les mer
Hjemmeside opprettet av