Advokatfirma Ålesund 

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt hovedmål er å kunne tilby god og kostnadseffektiv bistand.

Ta kontakt for advokat i Ålesund i dag!

Kontakt oss

Rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige.

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige. Vårt hovedmål er å kunne tilby god og kostnadseffektiv bistand. Din advokat i Ålesund.

Saksområder

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand. Ta kontakt med oss i dag. 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand.

Advokater

Vi tilbyr rådgivning og prosedyrebistand til bedrifter, privatpersoner og det offentlige.

Priser

Honorarberegningen skjer i henhold til tidsforbruket i den enkelte sak.

Advokatfirmaet Opshaug AS

Vi har privatpersoner og bedrifter som oppdragsgivere. Vi dekker flere fagfelt, blant annet: Familierett, fast eiendom, arbeidsrett, offentlig rett, erstatningsrett, meklingsoppdrag og strafferett. Kontakt oss for advokat i Ålesund i dag!

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en offentlig støtteordning som skal sikre juridisk bistand i visse typer saker som er særlig viktige for folks velferd. I noen sakstyper er det behovsprøving i form av inntekts- og formuesgrenser.

Les mer